sobota, 13.04.2024   
O FIRME CENNÍKY FOTOGALÉRIA CERTIFIKÁTY DOPRAVA ODKAZY
PRODUKTOVÉ MENU
KONTAKT
JMJ spol. s r. o.
Železničná 9
(arál býv. ČKD)
082 21 Veľký Šariš

tel.: 051 77 33 985
051 74 98 551
051 74 98 552
fax: 051 77 33 985

email: jmj@jmj.sk


MUROVACIE TVÁRNICE
ZÁKLADNÉ VÝHODY:
 • majú nízku cenu a hmotnosť
 • ekologické tvárnice vyrobené len s kameniva ,cementu, a vody bez chemikálií
 • jednoduchá a osvedčená technológia výroby
 • vysoká vhodnosť použitia
 • presné rozmery tvárnice
 • dlhá životnosť a odolnosť voči poveternostným podmienkam
 • dobré zvukovoizolačné vlastnosti
 • vysoká pevnosť a nosnosť
 • výborná priľnavosť omietky
 • možnosť úpravy sekaním, vŕtaním a frézovaním
 • murovanie dnom nahor
 • možnosť využit ako vodorovne, tak aj zvislo
 • deliteľné a rohové tvárnice

1, Základným komponentom pre výrobu tvárnic je  kamenivo frakcie od 0 do 8 mm a cementu. Správnou voľbou zrnitosti a kombináciou obrovského tlaku a enormnej vibrácie sa popri vysokej pevnosti materiálu dosahuje rovnorodá štruktúra výsledného materiálu v ktorej nepôsobia kapilárne sily a nedochádza tak k vzlínaniu a prestupu vody.
 
2, Tvárnice majú  plné dná. Obrátením tvárnice dnom navrch je umožnené ich jednoduché použitie pri murovaní bez straty murovacej zmesi. Koncová tvárnica ma na koncoch otvory , ktoré sa v rohoch navzájom prekrývajú a zalievajú betónom ,čo prispieva k ešte väčšiej pevnosti stavby. Tvárnice  zostávajú duté, vzduchové komory neumožňujú cirkuláciu vzduchu a prispievajú k zlepšeniu celkových tepelno-izolačných a protihlukových vlastností steny.

3, Jedinečnou prednosťou tvárnice, ktorou ostatné murovacie materiály nedisponujú, je minimálna nasiakavosť a z nej vyplývajúca vzlínavosť a prestup vlhkosti. Ani u tvárnice ponorenej do vody vlhkosť nenasiaka vyššie než do štvrtiny výšky tvárnice.
 
4, Rovnako nedochádza ani k vodorovnému prestupu vlhkosti konštrukciou, pretože nad kapilárnymi silami okamžite prevládne gravitácia. Pri stavbe vo vlhkom prostredí sa často používa prvý rad ako izolácia proti vode a druhý rad je už proti nasiakaniu chránený a vždy suchý.

5, Súčasne s týmito vlastnosťami kladie materiál tvárnic takmer nulový odpor pre prestup vodnej pary ( tzv. difúzny odpor).Vďaka tejto skutočnosti materiál nebráni prestupu pár na vonkajší povrch konštrukcie a rýchlo sa vysúša.
 
6, Odoláva tak nie len poveternostným vplyvom, a to aj bez dodatočnej ochrany povrchu, ale ľahko sa vysporiada aj s vlhkosťou vznikajúcou kondenzáciou pár prestupujúcich z interiéru stavby.
 
7, Tvárnice sa nikdy nerozpadávajú, nedrobia, nepraskajú a nehnijú. S výhodou je ich možné použiť pre nekryté stavby, ako sú napríklad ploty, protihlukové bariéry, oporné múry, podzemné konštrukcie, terénne objekty a pod. a to aj bez povrchovej úpravy.
Murovacia tvárnica obvodovádetail
Typ Rozmer dxšxv (mm) Množstvo ks (m2) Hmotnosť kg/ks Množstvo 1 paleta (ks)
TM20500x200x200101960
Murovacia tvárnica obvodová - koncovádetail
Typ Rozmer dxšxv (mm) Množstvo ks (m2) Hmotnosť kg/ks Množstvo 1 paleta (ks)
TM20500x200x200102060
Murovacia tvárnica priečkovádetail
Typ Rozmer dxšxv (mm) Množstvo ks (m2) Hmotnosť kg/ks Množstvo 1 paleta (ks)
TM10500x100x200101196
Murovacia tvárnica priečková - koncovádetail
Typ Rozmer dxšxv (mm) Množstvo ks (m2) Hmotnosť kg/ks Množstvo 1 paleta (ks)
TM10500x100x200101296
Vencová tvárnicadetail
Typ Rozmer dxšxv (mm) Množstvo ks (m2) Hmotnosť kg/ks Množstvo 1 paleta (ks)
TV20500x200x200102360