piatok, 19.07.2024   
O FIRME CENNÍKY FOTOGALÉRIA CERTIFIKÁTY DOPRAVA ODKAZY
PRODUKTOVÉ MENU
KONTAKT
JMJ spol. s r. o.
Železničná 9
(arál býv. ČKD)
082 21 Veľký Šariš

tel.: 051 77 33 985
051 74 98 551
051 74 98 552
fax: 051 77 33 985

email: jmj@jmj.sk


DOPRAVA

Cenník dopravy platný od 1.1.2012


Čerpadlo na betón typ   ELBA   SCHEELE

 

           Ceny za výkon:                                                 bez DPH                        s DPH

            15 min. ....s  betónom JMJ                                         16,66 € /15min                20 € /15min

  1.   15 min. ....bez betónu  JMJ                             20 € /15min                     24 € /15min

               prístavné ...................                                                  1,5 € /km                         1,8 € /km

                použitie prídavného potrubia /hadíc                         4,16 € /m                        5 € /m

 Domiešavač Tatra 815 ( 4,5m3 betónovej zmesi)

 

             Kilometrová sadzba                                          1,5 €/km                     1,8 €/km

           

             V cene je započítaná nákladka aj výkladka po dobu 15min

     

              Každá ďalšia započatá 15min sa účtuje              3,33 € /15min            4 € /15min

 

Hydraulický  nákladací žeriav HNŽ HIAB 1165 ( do 12t preprav. nákladu)

 

             Kilometrová sadzba                                          1,25 €/km                 1,5  € /km

 

             Použitie vozidla                                                2,5 € /15min             3 €/15min

 

             Použitie hydraulickej ruky                                 3,33 € /15min           4 € /15min

 

Malý nákladný automobil KIA 2500k ( do 1,6t preprav. nákladu)

 

             Kilometrová sadzba                                          0,58/km                    0,7 € /km

 

             Sdržné vozidla  pri výkladke                             3,33 € /15min            4 € /15min


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                        Čerpadlo na betón typ   ELBA   SCHEELE

                               Cenník a podmienky platné pre rok 1.1. 2012

Ceny za výkon:        s betónom JMJ                             bez DPH                s DPH            s DPH

            15 min. ......................                                  16,66  EUR/15min     20  EUR/15min*   24EUR***

            prístavné ...................                               1,5 EUR/km **          1,8  EUR **       

            použitie prídavného potrubia /hadíc       4,16 EUR/ks              5 EUR/ks     

            čerpanie drátko betónu                           2,92 EUR/m3            3,5  EUR/m3    

-     * účtuje sa za každých i začatých 15 minút výkonu čerpadla.

-    ** účtuje sa za každý i začatý km presunu mobilného čerpadla (MČ) z východzieho stanoviska na stavbu a späť.

-   *** cena  platí pre čerpanie  betónu od iného dodávateľa

-          pri dodávke v dňoch pracovného voľna sa účtuje prirážka 10% z fakturovanej sumy bez DPH.

-          nedeľa + sviatok 15% bez DPH

-      Do výkonu čerpadla je započítaný čas príchodu na stavenisko, rozloženie, čerpania betónu a zloženia čerpadla.

-          Do doby výkonu čerpadla sa nezapočíta čas v prípade prestojov, ktoré sú dlhšie ako 15 min, z dôvodu nedodania bet. zmesi z betonárky JMJ, spol. s r.o. Veľký Šariš, prípadne poruchy mobilného čerpadla.

-          Doba výkonu MČ sa zaznamená a odsúhlasí podpísaním kupujúceho po ukončení výkonu MČ a slúži ako doklad k fakturácií.

-          Minimálna doba použitia MČ , ktorú predávajúci účtuje, je 60 minút ( sadzba 80,-EUR/hod s  DPH ).To platí aj v prípadoch , ak doba jeho použitia bola kratšia ako 60 minút.

-          Dodatočné pripomienky nebudú predávajúcim akceptované!

-          Dodávateľ účtuje zálohu vopred na predpokladaný výkon MČ prípadný doplatok sa účtuje priamo na stavenisku.

Technické podmienky:

-          Zo strany kupujúceho  je potrebné zaisťiť  bezproblémový prístup na stavenisko  po pevnom podklade , dostatočný priestor k riadnému rozloženiu stroja a pomocné sily na montáž , demontáž a umytie požitého prídavného potrubia.

-          Za čistotu prístupových komunikácií je zodpovedný odberateľ.

-          Osádka mobilného čerpadla neručí za uloženie bet. zmesi resp. bezpečnosť pracovníkov pri spracovaní a manipulácií s koncovou gumovou hadicou.

-          Použitie prídavného potrubia resp. hadíc , za účelom  horizontálneho dosahu čerpadla je nutné konzultovať a objednať vždy vopred.

-          Upozornenie: Po ukončení MČ ostáva v MČ z  technických dôvodov cca 0,33 m3 betónu , ktorý už MČ na miesto určenia nedodá . Tento betón je kupujúcemu k dispozícii pri  MČ.

-          V prípade , že predávajúci so súhlasom kupujúceho  zabezpečí čerpanie betónu  čerpadlom iného dopravcu , budú kupujúcemu účtované výkony čerpadla podľa aktuálneho cenníka príslušného dopravcu.

Parametre stroja:

Dĺžka stroja  10,5 m                                                                           -  výškový dosah ramien max.  18 m

Vzdialenosť podpier vpredu  6,75 m                                                    -  diaľkový dosah ramien 18 m +  6 m hadica

                             vzadu  6,50 m                                                     -   prídavné potrubie 15 m